ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση και ισχύουν για τους παραλήπτες του newsletter.

2. Η υπηρεσία newsletter από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ENGLISHLAND PUBLICATIONS ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ», στο εξής χάριν συντομίας «η εταιρεία», παρέχεται σε όσους χρήστες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας επιθυμούν να εγγραφούν αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μία σχετική φόρμα με συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία.

3. Η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter περιλαμβάνει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την παροχή ειδήσεων, πληροφοριών και παρουσιάσεων σχετικά με την εταιρεία, τις εκδόσεις της και λοιπά προϊόντα της, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχει, οργανώνει ή υποστηρίζει η εταιρεία.

4. Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με το όνομα το επώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση των παραληπτών για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

5. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας η αποδοχή της εγγραφής ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή ενδιαφερομένου ή εγγεγραμμένου παραλήπτη. Ο παραλήπτης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα παραληπτών ανά πάσα στιγμή, και αυτή η δυνατότητα του δίδεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου περιλαμβάνεται σύνδεσμος διαγραφής όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των ειδησεογραφικών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

7. Η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος διάβασε προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος ειδησεογραφικής ενημέρωσης και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

8. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος από τους χρήστες αυτού. Όσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων της εταιρείας διατηρούν όλα τα δικαιώματα του «υποκειμένου των δεδομένων» όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τον GDPR.

9. Για την εναρμόνιση με τον GDPR, η εταιρεία δηλώνει ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην κατοχή μας με σύννομο τρόπο και διαφάνεια. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγήσατε κατά την εγγραφή σας στο newsletter, διεξάγονται με τη συγκατάθεσή σας, με σκοπό την πραγματοποίηση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την εταιρεία μας και μόνο, για τους νόμιμους σκοπούς της διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Σας παρέχουμε εύλογη πρόσβαση καθώς και τη δυνατότητα να ελέγξετε, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει, έχετε δε επίσης το δικαίωμα να ανακαλείτε ελεύθερα την συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

10. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα ανακύπτουν από την εφαρμογή και ισχύ της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.